Pro-mens vas sa zadovoljstvom obaveštava da su naši saradnici iz Sarajeva, predškolska ustanova Bonum, dobili saglasnost-akreditaciju Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo za realizaciju programa SuanPan mentalna aritmetika u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Preporuku je dao i Pedagoški zavod kao stručna agencija za obrazovanje u Federaciji BiH koji je u obrazloženju istakao da je predškolska ustanova Bonum jedina licencirana obrazovna ustanova za realizaciju programa mentalne aritmetike.
UM CARUJE!