U periodu od 15. maja do 9. juna 2017. godine, 18 niških osnovnih škola u saradnji sa obrazovnim centrom Pro-Mens, omogućilo je predstavljanje obrazovno-razvojnog programa SuanPan kroz interaktivan vid radioničarskog pristupa između dece, roditelja, predavača SuanPan mentalne aritmetike  i predstavnika škole.

Radionice pod nazivom SuanPan „Korak ispred sebe“ izazvale su pozitivne reakcije kod roditelja zbog mogućnosti da na licu mesta istestiraju svoju decu kako u domenu same pažnje tako i u domenu tehnika i stilova učenja. Najvažnije je od svega da imaju mogućnost stručnog objašnjenja dobijenih rezultata u centru Pro-Mens.

Svim školarcima želimo srećan završetak školske godine!

Do septembarskog druženja,
UM CARUJE!