Sastanak „Obrazovanje obrazovanju“ održan je 04.05.2017. u 18 h u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Sastanak direktora svih osnovnih škola i centra Pro – mens iz Niša održan je u cilju nastavka saradnje koja je započeta novembra 2016. godine, kada su podeljene besplatne školarine đacima za pohađanje programa mentalne aritmetike SuanPan.
Sastanku je pored direktora i stručnih saradnika osnovnih škola prisustvovao i gradonačelnik Niša, gospodin Darko Bulatović, i sekretar sekretarijata za grad Niš, diplomirani psiholog Marina Kostić.

Dogovorene su dalje zajedničke aktivnosti koje će kroz ovaj partnerski odnos doneti najbolje rezultate kada je u pitanju napredovanje niških školaraca u pogledu jače pažnje, memorije i koncetracije.

UM CARUJE!