Pro-Mens centar je na konferenciji „Franšizing – ključ do uspeha – SuanPan – obazovanje za život“, u organizaciji Privredne komore Srbije i obrazovno-razvojnog centra Pro-Mens iz Niša, održanoj 13. i 14. februara u Beogradu, u Privrednoj komori Srbije, predstavio SuanPan porodicu koja posluje 4 godine na Balkanu (Srbija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i naznačio da je:

SuanPan mentalna aritmetika jedini srpski brend koji se bavi obrazovanjem kroz primenu mentalne aritmetike kao tehnike, koji je priznat od strane PKS-a i koji će biti deo Nacionalnog paviljona Srbije na međunarodnom sajmu franšizinga u Parizu marta 2017. godine i pod pokroviteljstvom PKS-a.

SuanPan mentalna aritmetika jedini srpski brend koji je podržan i od strane Ministarsta prosvete i obrazovanja kako Srbije tako i Crne Gore.

SuanPan mentalna aritmetika aktivna od 2013. godine i da je prva dovela abakus i mentalnu aritmetiku, prilagodila, zasnovala i utemeljila program na teritoriji bivše Jugoslavije gde sada posluje 41 franšizni centar.

SuanPan mentalna aritmetika izgradila kompletni korporativni i vizualni indetitet, zaštićen autorskim i srodnim pravima i predstavlja intelektualnu svojinu i u skladu sa tim posluje.

SuanPan mentalna aritmetika jednoglasno priznata od strane Nacionalnog saveta za obrazovanje CG kao jedina vrsta mentalne aritmetike koja je dozvoljena i poželjna kao deo vannastavnih aktivnosti.

SuanPan mentalna aritmetika brend sa preko 150 aktvnih licenciranih predavača, statističkim analizama napredovanja, mernim instrumentima i u potpunosti razvijenim sistemom.

SuanPan mentalna aritmetika je usklađena sa najvišim standardima i Pro-Mens centar je nosilac ISO 9001/2015 sertifikata.

Pored prednosti franšiznog poslovanja, bilo nam je zadovoljstvo da ponosno i glasno kažemo da susret mladog čoveka sa dobrom školom i dobrim nastavnicima može trajno promeniti njegov život! SuanPan mentalna aritmetika nudi obrazovanje za život i sa svojim saradnicima u rukama drži ključ koji neminovno vodi do uspeha.