Aritmetika je grana matematike koja beleži osnovne osobine određenih operacija sa brojevima.

Dolazi od grčke reči arithmetike, koja se sastoji od dve reči: arithmos (broj) i techne (umeće).

Postoje četiri operacije: sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje.

Sabiranje je osnovna računska operacija aritmetike, oduzimanje je inverzna operacija od sabiranja. Množenje je druga osnovna računska operacija aritmetike, deljenje je inverzna računska operacija množenju.

Mentalna aritmetika se zasniva na računanju na abakusu, da bi se izvođenje osnovnih matematičkih operacija radilo isključivo mentalnim putem – bez računaljke, papira, olovke, digitrona ili bilo kakvih pomagala, za razliku od klasične aritmetike koja za računanje može da se služi bilo kojom vrstom pomagala.

Osnova mentalne aritmetike je usvajanje tehnike na abakusu. Kao što postoje različiti abakusi od istoka do zapada, ali i primenjene tehnike rečunanja, mentalna aritmetika može se podeliti na više vrsta. Iz toga se može zaključiti da se tehnika mentalne aritmetike, odnosno računanja, može izvoditi na više načina, jednom rukom, dve ruke, jedan prst, dva prsta, tri prsta… Ono što je zajedničko svim mentalnim aritmetikama je skup svojstvenih pravila računanja na abakusu.

Ono po čemu se mentalna aritmetika SuanPan izdvaja u odnosu na druge je metoda korišćenje dve ruke, četiri prsta. Ostale menatalne aritmetike uključuju korišćenje samo jedne ruke.

Zašto je bitno koristiti dve ruke umesto jednu?

Zato što prilikom korišćenja jedne ruke, računanje može da se izvodi brzo ali se javlja veći broj grešaka, uključena je samo desna hemisfera mozga, dok kod mentalne aritmetike SuanPan računaje se izvodi zavidnom brzinom, bez mogućnosti greške, aktivne su i desna i leva hemisfera mozga a rezultat toga je najviši nivo pažnje i koncetracije.

Metodom korištenja obe ruke, odnosno četiri prsta, obezbeđuje se neophodan mentalni stimulans koji ojačava sinapse i podstiče istovremenu upotrebu obe moždane hemisfere. Maksimalno iskorišćavanje individualnog kapaciteta mozga je moguće jedino u harmoničnom i istovremenom radu obe hemisfere.

Na mentalnu aritmetiku SuanPan ne treba gledati kao na sredstvo uz pomoć kojeg će deca popraviti svoje ocene iz matematike. Treba je videti kao sredstvo koje podstiče način na koji se deca fokusiraju i razmišljanju, koje sjedinjuje i pojačava moć slušanja i razumevanja, koje predstavlja most između vizuelnog i imaginarnog, koje razvija brzinu i tačnost, pojačava koncentraciju, pojačava informativni proces i ulazi u srž zadatog problema. Zbog toga je mentalna aritmetika deo standardnog obrazovanja u osnovnim školama, kako na istoku, tako i na zapadu.