Da li ste se ikada pitali – kako jedan cvet visibabe uspe da se probije kroz snežni i ledeni pokrivač i da se sa svim svojim dražima prikaže svetu?

Ako posmatramo pojave u prirodi, možemo uočiti zakonitosti po kojima se događaju i sve druge promene i pojave u svakodnevnom životu u našem okruženju, kao i u nama samima. Na ovom principu se zasniva i razvoj i napredak svakog deteta. Motivisanost za napredovanje kroz rad i učenje je unutrašnji pokretač koji podstiče skoro svaku osobu, pa i dete, na aktivnost i istrajnost do postizanja željenih ciljeva. U praksi je potvrđeno da motivisanija deca brže napreduju i postižu bolje rezultate od slabije motivisane i da mnoga deca ne postižu dobar uspeh u učenju baš zbog nedostatka pravilne motivacije za učenje.

Unutrašnja motivacija

Motivacija dece za učenje i za druge aktivnosti može biti unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja motivacija je nalik na prirodnu silu koju je teško zaustaviti. Za ovakvu motivaciju kažemo da je poželjna i pravilna, jer tada dete uči i sprovodi određenu aktivnost kako bi steklo određeno znanje ili ovladalo nekom veštinom koja ga intrigira i inspiriše. Ovde je prisutno veliko interesovanje, koje se ogleda u nekoj vrsti žara i zadovoljstva u toku rada. Uspeh koji je na ovakav način postignut za dete predstavlja nagradu po sebi.

Spoljašnja motivacija

To je ona vrsta motivacije koja pokreće dete na rad i akciju kako bi dobilo određenu materijalnu nagradu, ili da postignutim uspehom doživi određeno društveno priznanje. U ovom slučaju, dete ne uživa u procesu učenja i delanja, već „odrađuje“ aktivnost koja se od njega očekuje.

Vizuelnim učenjem (učenjem pomoću slika) podstiče se motivacija

Poznato je da je detinjstvo najkreativnije doba. Deca svakodnevno, kroz igru, u svojoj mašti, kroz stvaralaštvo i putem prisećanja na ono što su već naučili, koriste vizualizaciju, odnosno mentalne slike. One čine njihov svet čudesnim, i u njemu je sve moguće.

Program SuanPan mentalne aritmetike u procesu učenja predviđenih sadržaja primenjuje vizuelno učenje. Na časovima SuanPan mentalne aritmetike deca računaju pomoću kreativne vizualizacije. Ovakvi časovi kod dece stvaraju osećanja radosti i ushićenja, zato što uče da vizuelno analiziraju informacije i da razmišljaju na kreativan način. Na taj način deca ne primećuju da uče, jer sve izgleda kao još jedna igra, a veština i znanje koje steknu za njih je velika nagrada i čini ih posebnim u sopstvenim očima.

Kroz vizuelno računanje deca brže povezuju informacije, bez napora i pritiska, što za njih predstavlja zadovoljstvo i podstiče motivaciju za dalji napredak kroz učenje.

A nama ostaje da uživamo u uspehu svakog deteta kao najvećoj nagradi, kao što se divimo i uživamo u cvetu visibabe koji se probio kroz snežne prepreke i ponosno se prikazao u svoj svojoj lepoti.