Ako roditelji i predavači očekuju „grešku“ i „neuspeh“, oni će težiti da to i dobiju od deteta.

Ako očekuju „uspeh“ i „savršenstvo“, oni će takođe težiti da to i dobiju.

Mozak vašeg deteta je „mehanizam uspeha“. Hrani se uspehom,vašim priznanjima, očekivanjima i proslavama njegovih dostignuća. Budite uspešni u tome!

Morate verovati da je vaše dete sposobno da nauči sve čemu ga učite. Istovremeno, dete mora imati veru u vaše znanje; mora verovati da ga možete podučavati i biti uvereno u svoj ogroman talenat za učenje.

Negativni odgovori na bilo kakvo dečije ponašanje naravno da ne utiču pozitivno. Moramo se truditi da koristimo pozitivan rečnik kada razgovaramo sa decom. To može biti pravi izazov kada se ono ne ponaša pristojno.Neophodno je naći ravnotežu kada je u detetovom interesu da reagujete..

Deca se rađaju sa određenim potencijalima i razvijaju u odnosu na svoje okruženje i motivaciju.Deca uče po modelu. Prvi model učenja je porodica, a kasnije i škola ( vaspitači, učitelji, nastavnici ). Decu treba prihvatiti kao posebne ličnosti, koja se razvijaju u odnosu na sebe, a ne u odnosu na druge. Deca često oponašaju svoje roditelje i njihova podrška u ostvarivanju detetovog uspeha je od velikog značaja.

Ko su ustvari uspešna deca?

To su deca koja imaju ogromnu podršku roditelja i predavača. Deca čiji roditelji i predavači veruju u njihov uspeh, podržavaju ih u njihovim idejama, pomažu i bodre u ostvarivanju željenih ciljeva. Prepoznaju njihove potencijale i trude se da na najbolji mogući način pomognu da se ti potencijali i razviju.

Uloga predavača SuanPan mentalne aritmetike je takođe velika u ostvarivanju uspeha. Pozitivan stav, sigurnost i vera predavača motivišu decu da budu što aktivnija i zainteresovanija za program. Naravno, interakcija mora da postoji. Dete treba da veruje predavaču, da ima podršku od strane roditelja i da samo bude dovoljno motivisano za određene aktivnosti.

Iza uspešnog deteta, a kasnije i uspešnog čoveka stoji mnogo rada, podrške i podsticaja. Uspešna deca su samim tim i zadovoljnija. Predavači kroz program mentalne aritmetike SuanPan nastoje da ohrabre decu da svojim radom i zalaganjem obogaćuju sebe i da će upornošću sve prepreke biti savladane. Kroz mentalnu aritmetiku SuanPan deca se razvijaju i uspešnija su na svim poljima, a naročito one oblasti koje su im bliske i interesantne.

Samo napred SuanPanovci! Uspeh je pred vama!