Razvoj fine motorike važan je za celokupan razvoj svakog deteta. Kada se govori o razvoju fine motorike obično je fokus na pokretima ruke i prstiju na rukama. Fina motorika je sposobnost da se prave precizni sitni pokreti rukom uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka.

Fina motorika neophodna je za izvođenje mnogo svakodnevnih zadataka koje mi odrasli izvodimo s lakoćom, a koje deca od rođenja do predškolskog uzrasta moraju uvežbavati kroz zabavne aktivnosti koje će prihvatiti kao igru. Dete koje ima dobro razvijenu finu motoriku biće sposobno da samostalno izvršava svakodnevne aktivnosti koje se odnose na njega samog, npr. korišćenje kašike, viljuške, pravilno držanje olovke… Istovremeno s razvijanjem svesti o mogućnosti brige za samoga sebe, dete se i priprema za školu pa tako uči da pravilno drži olovku, bojice, uči se služiti gumicom za brisanje, seći makazama, počevši od rezanja po ravnoj liniji prema sve komplikovanijim linijama i oblicima (kose linije, cik-cak linije, valovite linije, trougao, kvadrat, krug).

S druge strane dete koje nema dobro razvijenu finu motoriku teško će raditi zadatke koji uključuju korišćenje sitne motorike prstiju i ruke kao što je npr. pisanje. Dete koje nije u stanju da drži olovku na način koji omogućuje nesmetano pisanje, fokusira se na problem koji ima sa držanjem olovke umesto na samo pisanje. Postoji i uska veza između motorike i govora kod dece. Aktivnije dete koje više hoda, trči, skače, penje se i provlači zbog razvijenije grube motorike ima bogatiju sliku o svetu i potrebne su mu reči kojima bi moglo izraziti svoje iskustvo. Zbog toga će se dete potruditi da reči koje su mu potrebne samo pronađe.

Dete koje se bavi i aktivnostima za razvoj fine motorike, moći će da na pravi način doživi svet oko sebe. Svojim iskustvom naučiće šta je teško, a šta lako, šta je malo, a šta veliko, šta je toplo, a šta hladno. Što je veća interakcija deteta sa svetom koji ga okružuje, biće veće i njegovo životno iskustvo. Samim tim, detetov rečnik biće bogatiji i ono će moći lako da izrazi svoja osećanja i iskustva. Roditelji su ti koji pomažu deci u razvoju fine motorike. Igrajući razne igre prstima, igranje plastelinom ili crtanje, slaganjem kockica i slagalica, roditelji podstiču razvoj fine motorike kod deteta.

Veliki uticaj na stvaranje brojnih zanimljivih didaktičkih materijala i igara za decu koje razvijaju finu motoriku imala je Marija Montesori. Ona je smatrala da ljubav prema detetu pre svega uključuje razumevanje njegovih potreba. Ako prepoznajemo i uvažavamo detetove potrebe i izlazimo im u susret na pravi način, možemo očekivati da će se dete razviti u samostalnog, srećnog čoveka koji je razvio svoje prirodne potencijale. Dete gradi svoj svet dodirivanjem, osećanjem, preko čula ukusa, posmatranjem. Na taj način dete uči. Konkretni ciljevi se mogu postići različitim vežbama.

Neke od vežbi za razvoj fine motorike su:

  • presipanje velikih, krupnih zrna iz jedne posude u drugu (veće perle, zrna pasulja…dete iz jedne posude kašikom prebacuje u drugu)
  • presipanje sitnih zrna iz jedne posude u drugu (sitnu testeninu, zrna pirinča…dete iz jedne posude pincetom ili hvataljkom prebacuje sitna zrna u drugu posudu)
  • razvrstavanje po boji (perlice različitih boja dete razvrstava po boji, iz jedne u nekoliko manjih posuda)
  • razvrstavanje po obliku (testeninu različitog oblika – zvezdice, slova…dete razvrstava po obliku, iz jedne u nekoliko manjih posuda)

U svakoj od ovih vežbi razvija se fina motorika, koordinacija oko-ruka, koncentracija i razvoj sposobnosti hvatanja sa tri prsta.

Dečiji život je kao komad papira na kome svako ostavlja svoju belešku i uloga svakoga od nas je da ta beleška bude važna.