Kako biti dovoljno autoritativan prema detetu, a da vas deca „izistinski“ vole?

Da im postavite „granice“ , a da unutar tih „granica“ imaju dovoljno slobode da se pokažu onako kako najbolje znaju i umeju.

Malo ću iz ugla roditelja, a malo iz ugla predavača… Nije isto…

Iz ugla roditelja… (zanimanje koje se uči dugo i studiozno)

Često smo subjektivni i pristrasni kada su naša deca u pitanju. Oni su nam centar sveta, sve se vrti oko njih. Oni su uglavnom najbolji, najpametniji i najlepši. Da li smo dovoljno realni?

Šta dete sme, a šta ne sme?

Postoje uopštena pravila koja su toliko jednostavna. Mi, roditelji, treba samo da budemo uporni i pomalo dosadni da bi usadili neka osnovna pravila koja će deci da koriste za ceo život. Efekti su veoma pozitivni.

Za početak, pružiti detetu dovoljno prostora za istraživanje i upoznavanje sa svetom oko sebe. Razvijati navike lične higijene, sakupljanje igračaka, sklapanje odeće, priprema knjiga, samostalna izrada domaćih zadataka. Razvijati samosvest i samostalnost što pre. Da se što pre „uključuju“ u život da ono što je prihvatljivo za njihov fizički i psihički razvoj bude i primenjeno. Mada ih od malena pripremimo na „dobre“ navike, to će im kasnije biti nešto što je uobičajno, ništa „teško“, ništa „strano“. Na taj način deca će stvoriti kontinuiranost u radu i stalno ponavljanje istih radnji biće njihova svakodnevnica i prihvatanje odgovornosti bez osećaja neke vrste tereta.

Iz ugla predavača…

Deci treba postaviti granice odmah na početku saradnje. Postoje pravila i u ponašanju i u radu koja se poštuju.Pružiti im mnogo, mnogo ljubavi i razumevanja, odgovoriti na sva njihova pitanja i uvažiti njihovo mišljenje. Na taj način biće zadovoljni i predavači i deca, a i roditelji. Svako dete sagledati individualno sa svim njegovim osobinama i usvojenim ponašanjem. Uz međusobnu saradnju i uzajamno poverenje postižu se željeni rezultati u radu. Deca vođena kućnim vaspitanjem usvajaju i pravila ponašanja škole koju pohađaju. Kad se deci pruže adekvatni uslovi , prijatno okruženje i pozitivna atmosfera, oni mnogo lakše prihvataju zadatke koji se od njih traže. Deca bi trebala da poštuju pravila grupe i individualne razlike. Kroz rad deca vremenom prihvataju pravila i uspešno savladavaju predviđene zadatke.