Tehnikom rada na abakusu, odnosno, korišćenjem obeju ruku istovremeno, stimuliše se rad leve i desne hemisfere mozga podjednako, tako da se podsticajni uticaj mentalne aritmetike SuanPan može videti gotovo u svim segmentima psiho-fizičke ličnosti deteta.

Najpre, to su bolja i jača pažnja, koncentracija i memorija, zatim podizanje samopouzdanja i potencijala deteta na viši nivo, razvoj alternativnog načina razmišljanja, bolje slušanje, razumevanje, opažanje, bolji refleksi, vizualizacija, strategija… Danas ćemo se fokusirati na finu motoriku u predškolskom uzrastu.

Razvoj fine motorike je od neprocenjivog značaja u razvoju dece. Sposobnost da se prave precizni pokreti rukom, uz istovremeno zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka, razvija se kroz odrastanje i sazrevanje deteta. Fina motorika je neophodna za izvođenje velikog broja svakodnevnih radnji, koje se kod dece, od rođenja pa do školskog uzrasta, moraju uvežbavati najčešće kroz zabavno – igrovne aktivnosti. Tako pokreti deteta vremenom postaju sve sigurniji i precizniji, sve do momenta kada dete uzme olovku i kontrolišući je uspeva da napiše slova između dve linije.

Dete koje je dobro razvilo fino motoriku, biće sposobno da samostalno obavlja praktične aktivnosti poput radnji otvaranja i zatvaranja flašice sa vodom, da pravilno koristiti kašiku i viljušku tokom obroka, otkopča i zakopča jaknu, dugme, zaveže pertlu… Istovremeno sa razvijanjem svesti o mogućnosti brige za samog sebe, dete se polako priprema za polazak u školu, pa polako počinje učiti pravilno držati olovku, bojice, koristiti makaze…

Stimulansi vrhova jagodica prstiju igraju veliku ulogu u razvoju fine motorike.

Pored vežbanja i usavršavanja pokreta i kontrole šake za obavljane radnji koji zahtevaju preciznost prstiju, fiziolozi su otkrili da fina motorika utiče i na nivo razvijenosti govora. Kad razvoj pokreta šake odgovara očekivanoj starosnoj dobi deteta, govor se normalno razvija. Broj reči se uvećava u očekivanim granicama, sazreva govorni aparat. Kad razvoj fine motorike zaostaje, zaostaje i razvoj govora i javljaju se poteškoće u govoru i komunikaciji. Tada su potrebne i neophodne stimulacije za razvoj fine motorike.

Za razvoj fine motorike dokazano je dobra metoda SuanPan mentalne aritmetike, koja se sprovodi kroz rad na abakusu, upotrebom obeju ruku istovremeno. Program SuanPan mentalne aritmetike namenjen je deci od 5 do 14 godina, jer su upravo u tom periodu najvidljiviji i sasvim merljivi rezultati programa SuanPan mentalne aritmetike. Deca svakodnevno rade na računaljci, pa preko suptilnih pokreta ruke, šake, prstiju, deluju na senzomotorni razvoj nervnog sistema koji zahteva najviši stepen senzomotorne koordinacije. Početak programa za najmlađe počinje kroz primenu metode Montesori programa i materijala, gde se deca na zabavan način upoznaju sa simbolom broja, najpre putem dodira i vida. Deca kroz vlastito iskustvo nauče simbole cifara putem dužih i kraćih štapića, brojčanih perlica, prikaza brojeva hrapave teksture… Istovremeno uče da pišu brojeve, kroz raznolike zabavne ali istovremeno edukativne slike i šablonski ispisane prvo krupnije a zatim i sitnije brojke. Kroz taj model deca vežbaju kontrolu šake i preciznost povlačenja linija u raznim veličinama, kroz tačkaste modele prve desetice. Program se nastavlja kroz rad na računaljci, dodirom i pomeranjem kuglica pomoću finih i koordinisanih pokreta obeju ruku.

Razvoj fine motorike i sve što nosi sa sobom je još jedna u nizu dobrobiti programa SuanPan mentalne aritmetike po dete i njegov sveukupni razvoj u ključnim godinama.