Tehnikom rada na abakusu, odnosno, korišćenjem obe ruke istovremeno, stimuliše se rad leve i desne hemisfere mozga podjednako

Tehnikom rada na abakusu, odnosno, korišćenjem obe ruke istovremeno, stimuliše se rad leve i desne hemisfere mozga podjednako, tako da se uticaj mentalne aritmetike SuanPan može videti gotovo u svim segmentima psiho-fizičke ličnosti deteta.

Na prvom mestu to su bolja i jača pažnja, koncetracija i memorija, zatim podizanje samopouzdanja i potencijala deteta na viši nivo, razvoj alternativnog načina razmišljanja, bolje slušanje, razumevanje, opažanje, bolji refleksi, vizualizacija, motorika, strategija… Ovog puta fokusiraćemo se na kreativnost!

Zašto je bitno razvijati kreativnost kod dece i kako ona utiče na njihov razvoj?

Ako dete živi u skladu sa brojnim pravilima i nauči da tako živi, ne pokazujući nikad ni najmanju inicijativu da nešto promeni, je dete koje živi život sa ograničenjima – nema kreativnosti, mašte, spontanosti, eksperimentisanja…

Za podsticanje i razvijanje kreativnosti veoma bitnu ulogu ima porodica, jer iz odnosa roditelja prema kreativnosti, zavisi i razvoj dečje kreativnosti i sloboda izraza.

Roditelji su najčešće prva kočnica na tom putu. Na prvi znak da je detetu dosadno, većina roditelja reaguje tako što u ponudi ima već isplanirane aktivnosti ili u današnje vreme odmah ponudi neku tehnološku zanimaciju.

Dosada predstavlja izazov za dete i ono tada pokazuje i razvija kreativnost, maštu, razmišlja o svojim željama, sklonostima i mogućnostima, ispituje svoje kvalitete, potencijale i talenat za razne veštine. Svako dete treba da ima slobodno vreme i da samo nauči kako da ga iskoristi. Ako to ne nauče kao mali, dosada postaje prava dosada, vreme ispunjeno nezadovoljstvom i negativnim emocijama i to prelazi u naviku.

Veštine, navike, sklonosti koje se razviju i nauče u tom ranom uzrastu, ostaju do kraja života i lako se dalje razvijaju, improvizuju… Ako neki potencijali nisu razvijeni i probuđeni na vreme, oni se vremenom gase i ne postoje.

Kreativnost je potrebna kako bi se unelo zadovoljstvo u život, kako bi se lakše rešavale i prevazilazile svakodnevne prepreke, problemi, izazovi i sagledavali iz raznih uglova.

Kreativnost donosi zadovoljstvo i sreću detetu, a zadovoljno dete je dete sa samopouzdanjem koje sigurno korača kroz život.