Jedna od bitnih odrednica u školi Suanpan mentalne aritmetike je razvijena saradnja s roditeljima.

Ukratko, saradnja predstavlja zajedničko delovanje i pregovaranje koje je usmereno prema nalaženju rešenja, odnosno novog, zajedničkog polazišta. Saradnja ne postoji kada su glasovi povišeni, a ljudi uzbuđeni i ljuti. Ona takođe ne postoji kada se ljudi povuku, postanu pasivni ili se učestalo vraćaju na prethodne probleme. Nasuprot tome, saradnja postoji kada je prisutno poštovanje koje se ogleda u slušanju, želji za razumevanjem, prihvatanju promena, drugačijih gledišta, novih aktivnosti.

Saradnja škole i porodice, odnosno predavača Suanpan mentalne aritmetike i roditelja može biti tradicionalna i partnerska. Komunikaciju sa roditeljima trebalo bi uspostaviti pre početka programa, odnosno pre prvog časa, a ne onda kada se pojavi neki problem. Ostvarenu komunikaciju potrebno je održavati tokom trajanja programa kroz različite oblike, pa i neformalne kontakte. Roditeljima pri tome ne treba govoriti samo loše stvari u vezi njihovog deteta, nego spomenuti i one pozitivne. Roditelji će tako lakše prihvatiti negativne stvari, a uz to je manja verovatnoća da će se osećati loše, postati ljuti ili čak agresivni.

Temelj zdravog sastava vaspitanja i obrazovanja je uključivanje roditelja u obrazovne akcije. Škola koja je usmerena na dete vidi roditelje kao svoje najvažnije partnere jer su oni ti koji najbolje poznaju svoje dete. Predavači, dakle, treba da uvažavaju roditelje, kao što roditelji trebaju uvažavati njih. Njihove su uloge u vaspitanju i obrazovanju deteta različite, ali komplementarne. Uzajamno poštovanje, deljenje informacija, osećaja i veština, dogovaranje i zajedničko odlučivanje nužno je kako bi se ispunila odgovornost za razvitak deteta i postizanja krajnjeg cilja Suanpan mentalne aritmetike. Treba imati na umu da je za postizanje navedenog potrebno vreme i trud uključenih. Međutim, kada se u obzir uzmu brojne prednosti koje dobra saradnja ima za obe strane, ali još važnije za samo dete, to je mala cena koju treba platiti.