Đačko doba je za skoro svaku osobu najlepši period života.

Đačka klupa je još uvek sinonim za učenje, rad, aktivnost, ali i za smeh, radost i maštu izražene kroz zajedništvo sa drugarima iz klupe, sa učiteljem, vaspitačima i predavačima. Svi oni bili su tu da nas nauče, da u nama probude interesovanja, kao i da razvijaju u nama mnoge potencijale koji će nam kroz život biti od velikog značaja.

Učenje dece u grupi

Učenje unutar grupe može biti od velike koristi, ukoliko se dobro organizuje. Takvo učenje budi interesovanja, pojačava koncentraciju i pomaže boljem izražavanju i pravilnom formiranju misli. Grupno ili zajedničko učenje korisno je samo ako su svi članovi grupe dovoljno aktivni. Drugim rečima, grupno učenje biće od koristi samo ako se deca u grupi samostalno upoznaju sa nastavnim sadržajem koje će učiti, tako da svako za sebe utvrdi šta mu nije jasno, šta mu je teže i na čemu treba više da radi. Kasnije dolazi korigovanje, dopunjavanje i ispravljanje kroz zajednički rad i vežbu.

Ovaj način učenja omogućiće deci da razjasne ono što im nije bilo jasno, da isprave ono što su loše shvatili i da zajedničkim radom dođu do ispravnih rešenja. Ujedno će im omogućiti da znanje slobodno i samostalno izlože pred drugima, što posebno može biti od koristi stidljivim učenicima, ako ih ima u grupi.

Dete treba da zna cilj učenja

Za uspešno učenje dete treba da zna cilj učenja, odnosno šta i zašto treba naučiti. Na početku svakog časa predavač govori deci šta će učiti, pa dete treba pažljivo da sasluša određivanje cilja časa. Želja za stalnim usvajanjem znanja veoma je jak pokretač prilikom učenja i zato je potrebno da podstaknemo dečiju radoznalost i da ga navedemo da stalno postavlja pitanja. Svaki postignuti uspeh stvoriće kod njega novu želju za još većim znanjem i još većim uspehom.

Razvijanje interesovanja za učenje

Na časovima SuanPan mentalne aritmetike sve je osmišljeno tako da u deci podstiče i održava interesovanje. Deca mogu da prate svoja postignuća i da izražavaju ushićenje zbog uspeha koji im donose aktivnosti koje obavljaju – oni veoma brzo dobiju pokretački zanos u radu i razviju pozitivan takmičarski duh jedni između drugih, kao i sami sa sobom. Na tom putu su pohvala i stalno ohrabrivanje predavača veoma dragoceni i daju im sigurnost i podstrek za dalje napredovanje, zalaganje i proširivanje svojih znanja i veština.

U ovakvoj atmosferi na času probuđeno je interesovanje za usvajanje novog nastavnog sadržaja, a to sve smanjuje umor pri njegovom usvajanju, stvara veselje u radu i potreban zanos. Potvrđeno je da je svaki rad kome se ne zna smisao i koji nas ne zanima, težak rad i sa slabim rezultatima. Ukoliko postoji interesovanje za nastavni sadržaj, učenje će biti lakše i izbeći će se dosada i umor prilikom rada.

Interesovanje za određeni nastavni sadržaj može se pojačati stalnim proširivanjem znanja iz te oblasti. Što više dete poznaje neku materiju, to mu se sve više rađa želja da tom materijom vlada.