Deca na našim prostorima retko posećuju pozorište, a na to utiče više faktora.

Jedan od njih jeste nedovoljno razvijena svest o značaju umetnosti i pozorišta na uticaj razvoja dece. Decu treba na raznovrsne načine upoznavati sa pozorištem, kako bi bila inspirisana i podstaknuta na razmišljanje, na dijalog i na stvaranje. Rani susret dece sa pozorištem može biti od presudnog značaja za njihova dalja iskustva, za susrete sa umetnošću, za podsticanje radoznalosti i mašte. Postoji mnogo načina da se deca pripreme za posetu pozorištu – igrama, vežbama, razgovorima. Pozorište se može organizovati bilo gde. Može se organizovati u parku, u dvorištu, na livadi, u vrtiću ili u kući.

U igrovnim aktivnostima koje se oslanjaju na dramu i pozorište, dete uz podršku i pomoć odraslih može da stvaralački, na način drame i pozorišta, otkriva samo sebe i svet oko sebe, da istražuje svoje ponašanje i svoje odnose sa tim svetom, da otkriva realnost i fikciju tog sveta i da o tom svetu govori. Dramsko igranje i improvizacije omogućavaju da se dečija iskustva i dečija predznanja, kao i trenutno fizičko okruženje deteta, sredina i događanja u stvarnosti nađu u interakciji. Ono što je važno za ovaj oblik dramskih aktivnosti jeste „igranje“, što znači da igra može da traje duže, da nema strogo zacrtan cilj i da se tokom igre mogu dešavati promene. Deca po svojoj prirodi svet oko sebe sagledavaju i doživljavaju kroz igru. Od svih oblasti umetnosti deci je najbliža dramska umetnost.

Pozorišna umetnost ima pozitivan vaspitni uticaj na dete, pošto se kroz gledanje pozorišnih predstava dete osposobljava da razvija istraživački instinkt, mišljenje, da postepeno uočava šta je bitno, a šta sporedno, da zapazi odnose među ljudima…Od najranijeg uzrata decu treba voditi u pozorište. Cilj posete dečijem pozorištu je omogućiti deci da steknu novo iskustvo, zainteresovati ih za rad pozorišta i stvaranje predstava. Odlazak na pozorišnu predstavu jedinstveno je iskustvo za svako dete. Pre posete pozorištu decu treba upoznati sa novim pojmovima vezanim za pozorište. Treba im objasniti šta je to predstava, šta je lik, dijalog, gluma, reditelj, koreografija, probe, trema, aplauz… Važno je i upoznati decu sa temom koja će bii obrađena u predstavi i probuditi radoznalost kod dece.

Predstava nudi deci susret sa novim svetom koji će deca tek otkriti.